春怨

打起黃鶯兒,
莫教枝上啼。
啼時驚妾夢,
不得到遼西。

 

Xuân oán

Đả khởi hoàng oanh nhi,
Mạc giao chi thượng đề.
Đề thì kinh thiếp mộng,
Bất đắc đáo Liêu Tê (Tây).

 

Dịch nghĩa

Đánh đuổi con chim oanh vàng đi
Đừng cho nó kêu trên cành
Khi nó kêu làm kinh động giấc mộng của thiếp
Không mơ đến được Liêu Tây


Bài này nhiều nơi cho là của Vương Xương Linh, có nơi ghi là của Cáp Gia Vận 蓋嘉運, cũng có chỗ ghi là khuyết danh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đuổi cái oanh vàng bay
Trên cành cứ khóc ngây
Làm em choàng tỉnh mộng
Lỡ mộng về Liêu Tây
(Chẳng gặp chàng đêm nay).

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đuổi cái oanh vàng đi
Trên cành cứ tỉ ti
Làm em choàng khỏi mộng
Lỡ hẹn chốn biên thuỳ

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]