Thành phố hôm nay trời bỗng mưa
người đã đi sao còn ngó lại
đôi mắt buồn che khuất trong mây
cho ta xin lòng nhớ vơi đầy

Thành phố hôm nay rầu muốn khóc
ta ngẫm đời ta tròng mắt cay
ta ngẫm đời ta lưng đáy cốc
hãy cứ buồn như chút men say

Thành phố hôm nay như bữa trước
ngày lại ngày cam phận đã quen
ngày lại ngày xin cho cúi mặt
khi trở về trên những bóng đen

Thành phố hôm nay không khác mấy
vỗ tay xin hát một lời buồn
(cho quên tủi cực bên đời sống
như thuở đầu tiên tuổi lớn khôn)

Thành phố hôm nay và chiến trận
những người đi chưa thấy quay về
bên trời lửa đỏ quanh rừng núi
gió lạnh đèo cao nhìn bâng quơ


Nguồn: Thơ Kim Tuấn, Gìn vàng giữ ngọc xuất bản, Sài Gòn, 1974