Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Minh
3 bài trả lời: 1 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 09/05/2013 06:39

秋日山中寫懷

草堂結得近東山,
十里辭家百里難。
浮世頓令青眼白,
締袍誰念故人寒。
不將功業陳三冊,
且把生涯寄一竿。
野菊若能憐寂寞,
秋來相向立危闌。

 

Thu nhật sơn trung tả hoài

Thảo đường kết đắc cận đông san,
Thập lý từ gia bách lý nan.
Phù thế đốn linh thanh nhãn bạch,
Đế bào thuỳ niệm cố nhân hàn.
Bất tương công nghiệp trần tam sách,
Thả bả sinh nhai ký nhất can.
Dã cúc nhược năng liên tịch mịch,
Thu lai tương hướng lập nguy lan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Như

Lều tranh dựng ở mé non đông,
Mấy bước xa quê vạn tấc lòng.
Mắt đời trôi nổi xanh thành trắng,
Áo bào lạnh lẽo có như không.
Kể chi công trạng bày ba sách,
Câu kế sinh nhai lấy một đồng.
Cúc dại ví chăng thương tịch mịch,
Thu cao cùng tựa ấm thêm lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thu nhật sơn trung tả hoài

+++++++++

Câu thứ 3 : chữ LỆNH 令 có thể đọc thành chữ  LINH  ?
Phù thế đốn LINH thanh nhãn bạch

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thư pháp

https://lh5.googleusercontent.com/-GWkMGY_gefg/Usp4JkqS8_I/AAAAAAAACNE/BKITpud4WF0/w633-h300-no/Thu+nhat+son+trung+ta+hoai.jpg

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời