Lúc buồn có bạn làm vui
Trong tình yêu thật tuyệt vời em tôi
Hoa dâu tây nở hương đời
Ớt tươi quả chín đỏ trời trong đêm
Em ơi, hãy hát đi em
Để tôi nhấp uống tình em dịu hiền


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)