Đại Đồng giang ở thành Bình Nhưỡng
Là nơi đẹp nhất
Trên đất nước chúng ta

Đi xuống ba ngàn dwmj, ngay giữa trung tâm
Núi Xam Cắc mọc lên
sừng sững

Vâng đúng rồi chị tôi, ô, ô! người chị của tôi
Là Xuân Hương cùng anh chàng họ Lý
Đã sống nơi này

Bên này là Ham Iang, bên kia là Tam Iang
Thỉnh thoảng trong mơ, vượt núi ra đi
ĐI tìm cầu Ô thước


Vâng đúng rồi chị tôi, ô, ô! người chị của tôi
Trên đất Nam Uâl ngày lại qua ngày
Chị Xuân Hương trong trắng đã từng sống nơi đây


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)