Bình Nhưỡng có vùng Chang Biên
Một vùng khoe sắc hồng riêng một vùng
Hạt mưa ánh bạc ánh vàng
Rơi rơi trong gió nhẹ nhàng nghiêng nghiêng

Mưa rơi lên chiếc ô nghiêng
Có hình rắn lượn
Dưới trên đầy trời

Đại Đồng nước chảy đầy vơi
Đàn chim chích lượn giữa trời hót vang
Chinh đây, giữa Đại Đồng giang
Trong mưa tầm tã tôi nàng biệt ly


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)