Khóc trong mơ, tỉnh giấc
Chạy ra cánh đồng

Mưa hiu quạnh rơi rơi
Tiếng ếch kêu chơi vơi
Bóng cây dần mờ tối

Đang chắp hai tay sau lưng nhìn trời mà lưỡng lự

Tiếng ai chào trong lùm cây lập loè đom đóm
“Chào nhé, đi đây!”, rồi cất lên tiếng hát


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)