Tháng ba - mùa xuân, ngày ba tháng ba
Con én từ Giang Nam cũng nhớ để trở về
Đó là khi nỗi buồn thương nhớ, mênh mang

Quên sao được, thời gian trôi như gió
Tiếng gọi em còn đó
Gió cũng muốn gào rít lên đến tận tối
Lúc ấy dù buồn đi nữa
Cũng là tháng ba - mùa xuân, ngày ba tháng ba


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)