Ra đi chốn ấy xa nhà
Nỗi lòng tâm sự thật là cô đơn
Hoa xuân nở, gió xuân vờn
Cớ sao người ấy lại còn đến đây?
Quên rồi, nào biết, nào hay
Sao còn đem lại những ngày mộng xưa?
Hồn tôi chỉ nỗi buồn thừa


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)