Đi thuyền ba ngày
Xa đến ba ngàn dặm
Đi bộ thêm ba ngàn dặm nữa
Qua núi sáu ngàn dặm là Xắc Chu - Ku Xơng

Con én ướt đầm đìa
Đang bay, gặp mưa mà quay trở lại
Chiều núi cao
Đêm núi cao

Xắc Chu - Ku Xơng qua núi
Sáu ngàn dặm
Trong mơ thảng hoặc đi về
Thấy gần gũi như chỉ bốn năm ngàn dặm

Ta xa nhau mãi nhớ thương nhau
Nơi người thương ở lại, là nơi đau đáu nhớ
Chẳng phải thế chăng, chim cũng còn nhớ tổ
Mà vào Nam ra Bắc bay bay

Đám mây bay về tận cuối cánh đồng
Đêm khuya về mây sẽ đến nơi đâu
Qua núi đến Xắc Chu - Ku Xơng
Sáu ngàn dặm xa mờ


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)