Đó chính là nơi
Cách biệt không có người qua lại
Nơi cho tôi yên tĩnh, (đêm ngủ ngày đi)

Từ chân trời. Phía xa kia
Vọng về tiếng hát
của con tàu ra đi

Nước mắt
Hãy chảy xuống
Nhẹ nhàng rơi xuống lòng tôi

Ngôi nhà chúng tôi, thật huy hoàng tráng lệ
Trong mắt tôi dù tỉnh hay mê
Qua khỏi ngọn đồi kia
Mây ơi hãy bay đi


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)