Mặt trời lặn, con đường mờ mờ tối
Mây khuất dần sau rặng núi mờ xa
Lòng mong mỏi gặp ai, mong đến thế
Dẫu người ta sẽ không đến đâu mà
Ngóng ai đây chân bước đi, bước lại
Đêm trăng, buông một tiếng ngỗng trời xa


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)