Trong lòng tôi đang có nước mắt rơi
Lá bạch dương sau nhà tôi biết rõ
Bạn bè tôi, bao thằng từ thuở nhỏ
Và em bé bên nhà vừa mới sinh
Họ cũng mong tôi với tất cả tâm tình
tôi nhớ họ như nhớ tình ruột thịt
Muốn nhìn xem, muốn biết họ thế nào
Hãy cho tôi được thoả nỗi ước ao
Để làm được biết bao điều tôi muốn
Hỡi các bạn, tôi quên sao được
Tất cả tấm lòng bè bạn thân thương
Và đất nước Triều Tiên
Đang làm tôi đau khổ, vấn vuơng

Trong lòng tôi đang có nước mắt rơi
Cây lá bạch dương ven đường biết rõ
Mưa của tâm hồn đang chảy đáy lòng tôi
Hỡi em bé vừa sinh, hỡi những người bạn cũ
Hãy xem kìa, cuộc sống vẫn sinh sôi
Trên đường kia, hình như mẹ đang về
Con chuột nhắt bên lò đang trốn vội


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)