Chim rừng hót
Trên cành cây hạt dẻ
Rữnga thế, saochim hót mãi thôi
Chim hót, phải chăng bay qua sườn đồi?

Tuyết rơi, phủ dày tuyết rơi
Suốt cả ngày hôm nay
Đi hàng trăm dặm
Quay nhìn, nàod đã được bao lăm

Không trở lại, không trở lại, quyết không trở lại
Quyết không trở về núi Xam Xu Cap
Quên rồi lòng kẻ làm trai
Mà chẳng thể quên những năm dài tình nghĩa

Tuyết rơi trên rừng, tuyết tan trên ruộng
Chim vẫn hót
Trên cành cây hạt dẻ
Con đường đi đến núi Xam Xu Cap Xan - con đường đèo


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)