Núi Xam Xu Cap là nơi đâu
Sông nước quanh quanh, núi trập trùng
Đi về chốn ấy đầy hiểm hóc
Tại sao tôi đến nơi đây

Xin hãy về với quê hương tôi
Nơi tôi không thể, không thể rời
Núi Xam Xu Cap xa xa quá
(Ha ha) Đường về hiểm trở quá đi thôi!

Núi Xam Xu Cap là gì nhỉ
Mà tôi về không thể ra đi
Không về, tôi quyết không về nữa
(Ha ha) Giá được là chim để bay đi

Không thể nào đi không thể xa
Nơi người thân thích chốn quê nhà
Đi về hứa hẹn mong thương nhớ
Xam Xu Cap Xan giữ chân ta

Hãy xin ở lại, xin chớ xa
Quê hương nơi giữ chặt chân ta
Không về, tôi sẽ không về nữa
(Ha ha) Xam Xu Cap này chẳng thể xa


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)