Thư em đến
Anh nhận vào ngày ấy
Cùng nỗi buồn trở lại với riêng anh

Hãy ném nó trôi theo dòng nước chảy
Anh hiểu rằng
Hãy thương nhớ mãi, cả trong mơ

Dù nét chữ run run
Lời văn dù mộc mạc
Là những lời nước mắt chắt lọc nên

Hãy ném nó trôi theo dòng nước chảy
Có nghĩa là nước mắt em đang rơi
Hãy đọc kỹ nghe anh, bằng cả tấm lòng thành


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)