Quỳ xuống dâng lên một nén hương
Một mảnh đau buồn giữa lòng tôi
Mưa khóc trong bóng trăng rằm chiếu
Một mảnh đau buồn giữa lòng tôi


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)