Tiếng ai đó gọi ta da diết lắm
Từ nơi nơi trên đồi núi hoang tàn
Dưới ánh trăng nấm mồ như chuyển động
Tiếng hát nào còn nghẹn lại chưa tan
Chính nơi đó tổ tiên ta nằm lại
Nơi ta tìm từng dấu vết thời gian
Tiếng hát trôi đi bao vết tích không còn
Chỉ hình bóng bơ vơ đó đây trên đồi vắng
Tiếng ai đó gọi ta da diết lắm
Gọi gọi hoài, tiếng gọi xé lòng ta.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)