Mẹ ơi, chị ơi chúng ta hãy sống bên bờ sông
Có những hạt cát vàng lấp lánh trong vườn
Có tiếng reo của lá cói vàng sau cửa
Mẹ ơi, chị ơi chúng ta hãy sống bên bờ sông


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)