Mỗi khi tỉnh giấc vì mơ
Mỗi khi xuân đến cây chờ xanh tươi
Bóng ai trẻ đẹp hoa khôi
Nhắc tôi nhớ lại những lời tưởng quên
Bất ngờ “lời hứa khắc tâm”


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)