Suốt ngày dài đến tận đêm
Mà lòng thương nhớ chỉ mình em
Mỗi lần trong mộng, hình em đến
Nước mắt đầm đìa trên gối êm

Cái tuổi hai mươi cũng chóng tàn
Đi về thế giới chốn hồng hoang
Lang thang trên cánh đồng đêm vắng
Nỗi nhớ thương đau lại chất tràn

Cho đến hôm nay, tận đến giờ
Nước mắt rơi xuống, cát mưa rơi
Ướt đầm gối chiếc trong mơ mộng
Nỗi nhớ đau thương lại bời bời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)