Nghiến chặt hàm răng
Tức đến chết người
Bên song cửa sổ
Trăng chiếu ngời ngời

Gối lên tay mình
Ngủ gà ngủ gật
Con công mùa xuân
Trong đêm về hát

Gối đôi, gối đôi
Bây giờ ở đâu
Bên gối năm nào
(Sống chết cùng nhau)
Lời thề còn đó
Gối đôi giờ đâu

Trên đồi mùa xuân
Đỗ quyên về hót
Tình yêu của tôi
Tình yêu của tôi
Nghe sao thánh thót

Gối đôi, gối đôi
Bây giờ ở đâu
Bên song cửa sổ
Trăng chiếu ngời ngời


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)