Cái tên vỡ làm trăm mảnh
Cái tên tan vào hư không
Cái tên không một lời đáp
Cái tên, anh gọi cho tới chết

Em ra đi trước khi anh kịp nói
Chỉ một từ anh vẫn để trong tim
Em yêu dấu
Em yêu dấu

Hoàng hôn đang thiêu cháy bầu trời
Và tiếng hươu kêu rên trong đau khổ

Anh gọi tên em
Trên đồi cô quạnh
Anh gọi tên em trong nỗi khổ đau
Anh gọi tên em trong nỗi u sầu
Tiếng anh gọi rơi vào khoảng không
Nơi bầu trời ở cách xa mặt đất
Anh gọi tên em cho tới chết
Tới khi anh biến thành đá cũng không thôi.

Em yêu dấu
Em yêu dấu