Tiếng gió núi
Tiếng mưa lạnh rơi
Trong đêm em nói cùng tôi
Thế gian khổ lạc biết rồi đến đâu
Nhà người đèn tắt, dế kêu


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)