Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Hàn
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi estrange vào 23/03/2008 04:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/10/2008 22:22

어제도 하로밤
나그네 집에
가마귀 가왁가왁 울며 새었소.

오늘은
또 몇 십리(十里)
어디로 갈까.

산(山)으로 올라갈까
들로 갈까
오라는 곳이 없어 나는 못 가오.

말 마소, 내 집도
정주 곽산(定州郭山)
차(車) 가고 배 가는 곳이라오.

여보소, 공중에
저 기러기
공중엔 길 있어서 잘 가는가?

여보소, 공중에
저 기러기
열십자(十字) 복판에 내가 섰소.

갈래갈래 갈린 길
길이라도
내게 바이 갈 길이 하나 없소.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ngày hôm qua
Trong quán trọ
Tôi không ngủ được bởi tiếng quạ kêu

Ngày hôm nay
Sẽ còn bao dặm
Trên đường tôi đi, tôi đâu có biết?

Tôi sẽ leo lên đồi
Hay vượt cánh đồng?
Tôi không muốn đến đâu, tôi không thể đi tiếp.

Đừng nhắc tới nhà tôi
Ở Kwaksan, Chongju,
những chuyến tàu và những con thuyền đang đến

Hãy nhìn đàn ngỗng trời
Ở giữa không trung.
Có phải chúng bay xa vì chúng có đường?

Hãy nhìn đàn ngỗng trời
Ở giữa không trung
Tôi đang đứng đây ở giữa ngã ba đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

어제도 하로밤
나그네 집에
가마귀 가왁가왁 울며 새었소.

오늘은
또 몇 십리(十里)
어디로 갈까.

산(山)으로 올라갈까
들로 갈까
오라는 곳이 없어 나는 못 가오.

말 마소, 내 집도
정주 곽산(定州郭山)
차(車) 가고 배 가는 곳이라오.

여보소, 공중에
저 기러기
공중엔 길 있어서 잘 가는가?

여보소, 공중에
저 기러기
열십자(十字) 복판에 내가 섰소.

갈래갈래 갈린 길
길이라도
내게 바이 갈 길이 하나 없소.

I Love You ...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời