Thân con én đến tận trời
Có nhà có tổ, bầu trời cứ bay!
Buồn làm sao cái thân này
Không nhà không cửa, ngày ngày về đâu!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)