Cuộc đời sướng, khổ thế nào
Phải đâu là việc vận vào mẹ cha
Sống vì không thể chết mà
Con còn thơ dại, mười ba tuổi đời
Cha tôi không thể chiều thời


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)