Bỗng nhiên
Rời nhà qua núi lên cao
Hỡi thân tôi! ngắm biển sâu có gì!
Con tàu rời biển ra đi
Chân trời vô tận biết khi nào về!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)