Cỏ
Cỏ
Cỏ vàng
Lửa đang cháy trên đồi và bên suối
Cỏ úa vàng trên mộ người ra đi
Trên cành liễu khẳng khiu gầy bé
Xuân đã về, cùng ánh nắng sắc xuân
Cả trên cỏ vàng trên đồi và bên suối
Xuân đã về, cùng ánh nắng sắc xuân


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)