Trên đồi núi mọc đầy gai
Từng bụi từng bụi vuơn dài vươn cao

Muốn lên núi chẳng dễ nào
Có nhà, không thể thẳng vào đến nơi

Áo viền che tấm thân tôi
Trong đêm đẫm nước mắt rơi bao lần

Trên đồng ruộng mọc đầy gai
Từng bụi từng bụi vuơn dài tận xa


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)