Nhớ
Nói ra chăng
Không, nhớ quá

Cứ thế mà đi chăng
Nhưng dù sao
Thêm một lần nữa xem sao...

Quạ bay trên đồng, quạ bên kia núi
Tiếng kêu vang vọng
Báo rằng mặt trời đã lặn về Tây

Sông trước mặt, sông sau lưng
Nước đang chảy xiết
Như nói rằng hãy theo chảy cùng sông
Nước chảy vẫn không ngừng chảy mãi


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)