Đèn đỏ
Đèn xanh
Đường to, đèn đỏ
Đường nhỏ, đèn xanh
Đèn đêm lấp lánh
Đèn như lưới giăng
Đèn đêm mờ ảo
Đèn thức canh đêm

Tâm hồn, tim tôi
Dù khi sáng tối
Đèn đỏ thổn thức
Đèn xanh tức tưởi

Đèn xanh
Đèn đỏ
Trời đêm xa kia
Một màu tối sẫm
Trời đêm xa kia
Vẫn màu tối sẫm
Đường Xơ Ul thật đẹp
Đường Xơ Ul sáng ngời

Đèn xanh
Đèn đỏ
Tâm hồn, tim tôi
Đèn xanh cô tịch
Đèn đỏ đơn côi


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)