Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/12/2019 09:02, số lượt xem: 198

Thuyền ơi ghé lại bến xưa
Chở giùm một chút tình buồn ra khơi
Tình em chất chứa lâu rồi
Lá vàng một xấp gốc cây trải đều

Tình buồn một chuyến xong chưa
Lá vàng mấy lớp sầu thu mỏi mòn
Sương khuya ướt áo lệ tuôn
Vai gầy một bóng lẻ loi tình sầu

Lá vàng chăn đắp gốc cây
Kìa ai kéo lấy lệ buồn lên mi
Nhạt nhoà thánh thót lệ rơi
Năm canh vò võ gối xưa ướt nhoè

Tình buồn trăng cũng buồn theo
Sương rơi như khóc thế gian đẫm sầu
Thuyền ơi ghé lại cho nhanh
Chở người chở lẫn tình buồn ra khơi!