Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/02/2020 11:12, số lượt xem: 153

Một dải thu xưa vắt ngang trời
Mộng tôi thủa trước mãi chơi vơi
Tìm em sao mãi trong cô quạnh
Lạc bến sông xưa mộng vỡ rồi

Chiều thu lạc lõng bên bờ vắng
Tưởng quên em rồi sao vẫn không
Hình bóng ngày xưa em hiển hiện
Sóng đâu sao vỗ tận trong lòng!