Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/02/2020 17:23, số lượt xem: 170

Thương em thương cả đồi sim
Mỗi mùa nắng gắt em nhoè tóc mai
Thương em mùa lũ thức đêm
Đồi sim tan tác cõi lòng anh đau

Nhà em chênh chếch lưng đồi
Một mưa hai nắng mái hồi phong sương
Gió lùa tứ phía quanh năm
Kéo mây chùng xuống phủ lên mái ngoài

Thương em thương lắm đồi sim
Hoa màu tím ngắt chân mây một màu
Trên đồi hai đứa trao duyên
Quả sim tím lịm lưỡi lùa trong nhau

Vì đâu ta mãi xa nhau
Em trong bia mộ thương hoài mùa sim
Nghe em, gió hú, bên đồi
Tiếng ai vọng lại, chăng là, tiếng em!