Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2019 09:34, số lượt xem: 115

I.
Xa xa Tây Thi lại
Sen hồng ngại ngùng sao
Nấp vào trong tán lá
Hương cũng chẳng buồn bay
Đưa tay nàng vén lá
Hoa hé nở cùng hoa
Năm nay nàng xa vắng
Ở mãi tận cung Ngô
Sen hồng buồn hưu hắt
Thu nhạt đi ít nhiều!

II.
Tây Thi ghé lại bên hồ
Sen hồng lấp ló ẩn vào lá cây
Mặt hoa em ngỏ cùng hoa
Má em ửng đỏ hay là màu sen
Hương sen sao lại thôi bay
Đưa tay vén lá em cười cùng hoa
Năm nay em ở cung Ngô
Sen buồn hiu hắt mong gì tới thu!