Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/04/2020 16:17, số lượt xem: 115

Chiều muộn cơn mưa thu
Anh cầm ô đứng đợi
Em vừa lúc tan tầm
Trên tay em mang ô

Thừa ô để làm gì
Anh tung gió cuốn đi
Ô theo gió bay đi
Đậu trên nóc quán nhỏ

Nơi quán nhỏ góc phố
Hai chúng ta tìm vào
Em ướt hàng tóc mai
Anh lau khẽ được không

Lặng yên em không nói
Anh thấm giọt nước mưa
Trên tóc mai của nàng
Cũng tiện ngắm kỹ hơn

Chấm cả tóc cả môi
Nước mưa thấm trên tóc
Lại nhoè chút son môi
Anh chỉnh lại đôi chút

Em thì thích bình dị
Anh thì thích giản đơn
Dung dị thế đi anh
Lại hoá thành yêu thương!