Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/01/2020 16:39, số lượt xem: 165

Ai về sưởi ấm đông giá lạnh
Lòng em lạnh lắm chàng biết không
Tại sao cứ phải xa biền biệt
Biết mấy mùa trăng lẫn gió đông

Kẻ bắc kẻ nam sao cứ vậy
Chinh chiến làm chi khổ má hồng
Ai người tạo ra cơn loạn lạc
Hồn tủi bao giờ có biết không!