24.50
Đăng ngày 05/11/2019 16:30, số lượt xem: 389

Em đã gieo thương nhớ
Giữa mùa hoa cỏ lau
Hoa lau trắng, trắng muốt
Em lẫn vào cỏ lau

Cứ mỗi mùa cỏ lau
Em quay về chốn cũ
Khắc khoải anh đứng chờ
Chuyện tình mình hoa lau

Em mặc vội váy trắng
Chạy ra đồng cỏ lau
Anh đi vòng phía sau
Gọi em, em mới biết

Em cứ việc quên hết
Đến với anh, cỏ lau
Cỏ lau cũng đã hiểu
Tình yêu ta trao nhau

Ta trao nhau quá vội
Chỉ mỗi mùa hoa lau
Em quay lại, chốn cũ
Còn mình anh, hoa lau.