Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2020 16:23, số lượt xem: 115

Anh yêu em sâu lặng là thế
Vị chát trên môi hay vị muối của biển
Ánh chớp nào đã loé trên biển cả
Tiếng sét ái tình phá nát bầu trời đêm
Có bao giờ biển yên lặng được đâu
Hay chỉ con sóng mãi trùm đầu
Yêu thương tan trong từng ngọn sóng nhỏ
Để đêm nay biển ngọt ngào ru em mộng mỵ!