15.00
Đăng ngày 16/04/2020 15:28, số lượt xem: 148

Nhiều khi cũng tự hỏi
Ta để gì cho con
Chẳng gì chẳng gì cả
Chỉ có tình cha con

Con cứ việc lớn lên
Cha già theo năm tháng
Sức trai trẻ của cha
Chuyển sang cho con rồi

Thương con cha không nói
Tự con hiểu thôi con
Cha là người thầm lặng
Tự con hiểu thôi con

Cha nhìn con tuổi trẻ
Lại nhìn ra hàng cây
Lá xanh ngày cha trẻ
Mùa thu lá sẽ bay

Con ở lại bên đời
Lại chăm cho con thôi
Rồi cũng ngày tự hỏi
Ta để gì cho con

Chẳng gì chẳng gì cả
Chỉ có tình cha con!