94.22
Đăng ngày 04/11/2019 09:52, số lượt xem: 730

Ta đi vào rừng thẳm
Hay trèo nên núi cao
Đi lên đầu ngọn gió
Hỏi vì đâu vì đâu

Ta rơi xuống vực sâu
Hay lên chốn thiên đường
Cưỡi lên đầu ngọn sóng
Hỏi vì đâu vì đâu

Đi tìm sóng làm gì
Hỏi đến gió làm chi
Sao không hỏi mình vậy
Nơi tình yêu bắt đầu

Vì sao ta đam mê
Từ đâu ta bắt đầu
Này tình yêu của ta
Bắt đầu từ thi ca

Trong cơn say bất tận
Ta chẳng nhận ra ta
Trong cơn say bất tận
Ta đâu còn là ta

Nhưng này em yêu ơi
Trong cơn say bất tận
Anh vẫn biết được rằng
Tình yêu nơi bắt đầu.