Líu lo chim khách vờn cung tía
Nổi gió xuân sang nở nụ đào
Chẳng đợi về Nam xây tổ ấm
Phương đông thưa thớt mấy vì sao


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)