Trong những hẻm núi sâu
Tôi băn khoăn tự hỏi:
Có từ thuở hồng hoang
Mà chưa ai nhìn thấy

Dưới những gốc thông cổ thụ
Trên những vách núi cheo leo
Có những hòn đá
Và tôi băn khoăn hỏi:
Những hòn đá phủ dày rêu
Đã nằm ở đó khi nào?

Hai nghìn năm? Hai triệu năm hay hai tỷ năm?

Không
Tất cả không phải là như vậy
Nếu những hòn đá kia
Bây giờ mới có người nhìn thấy
Thì nghĩa là từ bây giờ nó mới ở đây

Và vậy hòn đá này
Chỉ mới sinh ra trong khoảnh khắc
Tôi nhìn thấy lần đầu
Có bao hòn đá con người chưa nhìn thấy?
Tôi trèo lên đỉnh núi
Tìm một hòn đá


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)