Tiếng mõ, tiếng cầu nguyện
vang đến bậc đá, đường lên chùa sau núi Ku-nak
Uống một ngụm nước suối
thay vái chào Phật tổ
Vết chổi cây đinh hương
còn chằng chịt trên sân chùa cũ kỹ
Phía sau điện Dae ung
dưới mái che, con bò trắng nhạt màu
đang gặm từng sợi cỏ
Ngói trên mái nhà đã vỡ, tả tơi rơi
Tháp kính chúc ngày Thích ca giáng sinh
đang dần dần đổ nát
như chuồng bò ở ngõ phía sau, nơi râm mát
Hình như có ai đang ở đó
Dừng bước lại, thấy chùm dây dương xỉ già nua
vẫy lá chào rồi dấu vết biến dần đi
Bóng dáng phía sau chưa một lần trông thấy
bỗng lướt qua trong tâm trí tôi


Nguồn:
1. Biết tất cả chuyện trong thiên hạ, NXB Lao Động, Trung tâm VHNN Đông Tây, 2007
2. Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)