Khói hơi cay bay từ tứ phía
để cuối cùng chạm đến tận trời xanh
Bão trái mùa đem theo mưa, thổi mạnh
hoa mộc liên đẹp thế cũng tan tành
Hàng cây mới trồng bật lên cả rễ
Tấm biển toà nhà Seoul bay vèo theo gió
Những bông hoa nhỏ nhoi vừa mới nở
xót cảm phận mình tất cả rụng rơi
Rồi đợt gió lạnh đầu xuân qua đi, mùa hoa lại nở
Gae-na-ri vàng, loá mắt bên đường đi
Trên sườn núi Jin-tal-le nở rộ
Cánh hoa nhỏ từng run run trong mưa
những dây hoa mỏng manh từng run lên trong gió
đã giữ gìn cho mùa xuân rực rỡ
hơn cả biển thép chỏng chơ nghiêng ngả bên đường


Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)