Rung lên rất nhè nhẹ
Rồi vang lên mạnh mẽ
giữa lúc trầm lúc bổng
lại phút chốc lặng im
Giữa dây này dây kia
đến cả sự lặng im
như một vùng trống trắng
của bức hoạ phương Đông
Vang lên một tiếng lòng


Jin yang 진양: Một điệu nhạc truyền thống bằng đàn sáu dây của Hàn Quốc.
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)