Không phải bám theo nhau như đỉa đói
cũng chẳng là làm bạn để kinh doanh
Không cho nhau vay tiền trả nợ
cũng chẳng giúp nhau thăng tiến hay chuyển dời
con gái con trai, không giúp nhau tìm việc
chúng tôi nhận nhau làm bè bạn thế thôi
Đã từ lâu, anh ta đã biết
tôi là loại người vô dụng, chẳng ích gì
Tôi từ lâu cũng đã nhận ra điều đó
Nhưng vẫn làm như không biết mà thôi
Cả sự giả vờ của tôi, anh ta cũng đã biết lâu rồi
Cứ gặp nhau là chúng tôi thấy vui mừng vô hạn
Thoáng chốc trôi qua đã bốn mươi lăm năm
chúng tôi với nhau là bạn bè vô dụng
Rồi sau này, rồi cứ thế chúng tôi cùng chung sống có nhau


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 7-2012), Hội Nhà Văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)