Cái ngày tất cả đất nước dừng việc đang làm
để lắng nghe
tiếng nói của một con người
Đúng vào ngày thứ hai, bắt đầu thi giữa học kỳ
Mắt đeo kính
cổ thắt cà vạt
đứng trên bục giảng đường, tôi tự thấy mình
ngượng ngùng
xấu hổ
không thể chỉ ra
những học sinh quay cóp
Giữa họ
và tôi
và chính nó
không thể nào phân biệt được
ai mới chính là người đã có hành vi bất chính
Một người nào đó thôi ư
hay là tất cả chúng tôi
không thế thì, là tất cả đất nước này ư!


Ngày 13-4-1987 là ngày Tổng thống độc tài công bố không trao chính quyền cho người nhiệm kỳ sau (theo tác giả).
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)