Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/08/2008 22:49, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/02/2011 20:25

안개의 나라

언제나 안개가 짙은
안게의 나라에는
아무 일도 일어나지 않는다
어떤 일이 일어나도
안개 때문에
아무것도 보이지 않으므로
안개 속에 사노라면
안개에 익숙해져
아무것도 보려고 하지 않는다
안개의 나라에서는 그러므로
보려고 하지 말고
들어야 한다
듣지 않으면 살 수 없으므로
귀는 자꾸 커진다
하얀 안개의 귀를 가진
토끼같은 사람들이
안개의 나라에 산다

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Trên miền đất của sương mù
Tất cả luôn luôn che giấu
Và chưa có gì xảy ra

Nếu có gì xảy ra
thì cũng không ai nhìn thấy
bởi sương mù

Nếu anh sống trong sương mù
anh sẽ quen tất cả
và anh không cần nhìn

Vì thế anh không cần nhìn
trên miền đất của sương mù
nhưng anh phải biết nghe
Và nếu anh không biết nghe
anh chẳng thể nào sống nổi
chính vậy tai người lớn mãi
giống tai của bầy thỏ rừng

Những cái tai của sương trắng
sống trong miền đất sương mù

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Anh

The land of mists

In the land of mists
always shrouded in mist
nothing ever happens
And if something happens
nothing can be seen
because of the mist
for if you live in mist
you get accustomed to mist
so you do not try to see
Therefore in the land of mists
you should not try to see
you have to hear things
for if you do not hear you cannot live
so ears keep growing bigger
People like rabbits
with ears of white mist
live in the land of mists


Brother Anthony of Taizé
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời